Saç ekimi

Saç her bireyin dış görünümünü etkileyen en önemli ünitelerden biridir. Saç kaybı birçok insanı olumsuz yönde etkiler. Saç kaybı kişiyi yaşça olduğundan daha yaşlı gösterir, öz güven eksikliğine yol açabilir. Bu durum da kişilerin hem iş hem de sosyal yaşamını olumsuz yönde etkiler.

Saç ekimi nerde ve kimler tarafından yapılır ?

Tatmin edici sıklıkta, estetik olarak doğal ve güzel görünen saçlara sahip olmak her saç kaybına sahip bireyin hayalidir. Ama maalesef eskiden ekim yaptırmış oldukça kötü örneklerle karşılaşma olasılığı azımsanmayacak kadar yüksek bir olasılıktır. Bu yüzden birçok kişi saç ekim ile ilgili önemli kaygılara sahiptir. Aslında bu kaygıların en büyük nedeni önceden saç ekimi yaptıran kişilerin çoğunun ehil olmayan kişilere ekim yaptırmasından ileri gelmektedir. Saç ekim yasal olarak sadece plastik, estetik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanlarınca hastane ortamında yapılabilir. Bu sayede hem hijyenik şartlarda hem de ehil ellerde saç ekimi yapılması arzu edilen sonuçları da beraberinde getirmektedir. Bugün Ankara’da saç ekimi yapan deneyimli birçok estetik cerrahi uzmanı mevcuttur. Maalesef saç ekim Ankara’da hala ofislerde, kaçak binalarda plastik cerrah olmayan hatta doktor olmayan birçok kişi tarafından yapılmaktadır. Tabii kendini saç ekim merkezi olarak lanse eden bu yerlerde yapılan saç nakli başarısız sonuçların en büyük nedenidir.

Ankara’da Saç ekimi merkezleri varmıdır ?

Saç ekim iyi yapıldığı zaman gerçekten kişinin öz güvenini artırır ve toplum içinde kişinin kendisini daha iyi hissetmesine sebep olur. Ama kötü yapılan bir saç ekimi, kişinin kabusu olabilir. Kötü yapılan saç ekiminin telafisi çok daha zordur. Bu yüzden fue yöntemi saç ekim düşünen kişiler işlemi yaptıracakları saç ekim merkezini iyi araştırmalıdır. Günümüzde kendini saç ekim merkezi olarak lanse eden köprü altı yerlerde, ofislerde astsubay, inşaatçı, sağlık memuru, kaportacı, ziraat mühendisi ve plastik cerrah olmayan doktorlar tarafından saç ekim işlemi yapılmaktadır. İşin ilginç yanı bu kişiler kendini saç ekim uzmanı olarak tanıtmakta birçok insan da buna inanmaktadır. Bu acemi ve bilinçsiz ellerde yapılan saç ekimi işleminden de iyi bir sonuç almak hayal olacaktır. Unutmayın saç ekim uzmanı diye bir branş yoktur.

Saç ekim yöntemleri
ilk olarak uygulanmaya başlayan teknik fut olmasına karşın , avantajları ve sonuçlarındaki başarıları sebebiyle bizler saç ekiminde fue yöntemini uygulamaktayız.

Mutlaka saç nakli konusunda deneyimli estetik, plastik ve rekonstrüktif uzmanı olan ve kendi ekibi ile hastane ortamında saç ekim yapan klinikler tercih edilmelidir. Bizim ekibimiz; 2 estetik cerrahi uzmanı, 2 saç ekim hemşiresi ve anestezi uzmanından oluşmaktadır.

Kaç Saç Kökü Ekildi Nasıl Anlayabilirim

Kişiye kaç saç kökü ekileceği operasyon öncesi belirlenmelidir. Bana başvuran bazı hastalarım başka kliniklerdeki görüşmelerinde saç kökü sayısı konuşulmadığını ‘bu bölge saç ekimi ile kapanacak’ şeklinde bilgilendirmenin kendilerine ifade edildiğini söylemektedirler. Bu bilgilendirmeler kişi için gerçekçi olmaz.  Saç kaybı olan kişi kendisine ne kadar saç nakli yapılacağını önceden bilmelidir. Çünkü sıklık ve ücretlendirme farklılık gösterecektir. Ekim için kişi ile önceden planlanan miktarda saç kökü saç kaybı olan bölgeye nakledilir. Ekimi planlanan saç sayısı ile ekilen saç sayısı arasında % 5 fark olağandır. Bu miktar + ya da – olabilir. Örneğin 2000 saç kökü ekimi planlanan hastaya 1950 ya da 2100 saç kökü ekilebilir.

Size kaç saç kökü ekildiğini anlamanız için 3 yöntem vardır.

 1. Saç kökleri alınırken lokal anestetik uygulandıktan sonra canınız yanmaz, ama her bir kök alımını hissedersiniz. Her bir batma bir kök alımını anlamına gelir. İşlemi yapan plastik cerrahi uzmanı içinden aldığı kökleri sayar, hatta molaları bile yuvarlak rakamlarda verir. Dolayısıyla sizde üşenmezseniz her bir batma hissini sayarak sizden kaç saç kökü alındığını hesaplayabilirsiniz.

 2. Saçlar cam kaplarda toplanır ve her bir cam kap kliniğe göre değişmekle birlikte ortalama 200-300 arası saç kökü içerir. Bir cam kaptaki saç kökü sayısı ile toplanan bütün kapların her birindeki saç kökü sayısı aynı miktardadır. Dolayısıyla bir cam kaptaki kök sayısı sayılırsa toplanan saç kökü sayısı da kolaylıkla hesaplanabilir.

 3. Ekim yaptırdığınız kliniğe güvenebilirsiniz. En doğru olanı da bence budur. Çünkü güvenilir kliniklerde planlanan saç mutlaka ekilir. Eğer planlanan miktarda saç ekimi yapılamamışsa ekilemeyen miktarın telafisi için kişiye ücretsiz ekim başka bir seansa planlanır.

Kliniğimizde saç ekimi işleminde özel ince fue iğneleri kullanılmasının avantajları;

 1. Saç alınan bölgede ciltte ciddi bir hasar oluşmadığı için iyileşme çok hızlı olur. Başın arkasındaki bu saç alınan yerler iz bırakmadan iyileşirler.

 2. Saç kökü alınan verici alanda çevredeki alınmayan saç köklerine zarar verilmez.

 3. Alınan saç kökü kalınlığı 0.4 mm olduğu için 0.5 mm ’lik çok küçük kanallara ekilebilir. Bu yüzden ekilen bölgede hiç iz kalmaz, aynı zamanda doğal ve sık saç ekim de yapılabilir,

 4. Alınan kökler çok ince olduğu için sıklaştırma amaçlı yapılan saç ekimlerinde ekim bölgesinde mevcut saç kökleri zarar görmez.

 5. Hem alıcı hem de verici alana minimal invaziv bir müdahale yapıldığı için az şişlik olur ve oluşan krut – kabuklar birkaç günde dökülür.

 6. Özel ince fue iğneleri verici alanda sık bir çalışma olanağı sağlar. Bu nedenle bir seansta 4000 saç kökü yani 8 000- 10 000 civarında saç teli tek seansta nakledilebilir.

 7. Saç alınan bölge çok kısa zamanda iyileşir ve tekrar saç nakli yapılmasına olanak sağlar. Saç ekimi uygulanmamış bir bölgeye 4-6 hafta sonra tekrar saç ekimi yapılabilir.

Saç ekiminde mikro-motor iğneleri kullanılmasının dezavantajları;

 1. Başın arkasındaki saç alınan alanda mikro motor nedeniyle daha fazla hasar oluşur ve verici bölgedeki zımba deliği gibi izler kalır, bu izler saçlar kısa kesildiğinde belirgin şekilde gözükür.

 2. Saç kökü alınırken mikro motor çevredeki diğer saç köklerine zarar verebilir. Bu yüzden hem fazladan saç kökü kaybı olur ve oluşan izler daha büyük ve kalıcı olur.

 3. Mikro motor ile alınan saç kökü kalınlığı ortalama 1 mm çapında olduğu için genellikle 1.5 mm ’lik kanallara ekilebilir. Bu daha büyük kanallar ize sebep olabilir, aynı zamanda kaba ve seyrek görünen saç ekimine yol açar.

 4. Alınan kökler daha kalın olduğu için sıklaştırma amaçlı yapılan saç ekimlerinde ekim bölgesinde mevcut saç köklerine zarar verebilir ve saç kaybına yol açabilir.

 5. Mikro motorun iğnesinin dönerek ciltte oluşturduğu hasar yüzünden yara iyileşmesi yavaş olur. Ayrıca oluşan şişlik daha fazladır, krut ve kabuklar 10-15 gün gibi geç bir sürede dökülür.

 6. Kalın motor iğnesi ile saç kökü alımı daha az bir verim alınmasına yol açar. Bir seansta ortalama 2000-2500 saç kökü nakledilebilir.

 7. Verici alan mikro motor ile daha fazla travma tize edildiği için en erken 6 ay sonra tekrar saç ekim için uygun hale gelir.

Sac alınan yerlerden tekrar saç çıkar mı?
Başın arka kısmından alınan saçlar kökleri ile beraber alındığı için saç kökü alınan yerde tekrar saç çıkmaz. Çünkü verici bölgedeki saç sıklığı cm 2 yüz(100) köktür ve bir seansta alınan saç kökü sayısı bu bölgedeki saç sıklığını fark edilecek düzeyde seyretmez. Mesela 3000 saç kökü alınan bir kişinin saçın arka kısmındaki dökülmemeye kodlu saç sayısının 60 000 olduğunu varsayarak totalde saç sıklığı % 5 azalmış ve saç sıklığı % 95 ’e düşmüş olur. Ancak saç sıklığı cm 2 ’de 65 köke düşene kadar saçta fark edilir bir seyrelme olmadığı için bu azalma gözle görülür düzeyde olmayacaktır. Bu yüzden seanslar halinde saçın arkasından on bin (10.000) saç kökü bile rahatlıkla alınabilir.

Saç ekimi saç dökülmemi engeller mi?
Saç ekimi saçsız bölgeyi saçlandırır, ama saç dökülmesini direkt durdurmaz.

Saçlı deri kalındır ve her bir saç kökünün kendi damarı olduğu için daha iyi bir kanlanmaya ve doku oksijenizasyonuna sahiptir.  Saçsız deri ince ise incedir ve saç kökü olmadığı için damarlanma zayıftır buna bağlı olarak ta doku kanlanması ve oksijenizasyon zayıftır. Saçsız alana saç nakli yapılınca her bir kökün yeniden kendi damarı olacağı için saçlı deri kalınlaşır ve dokuda daha iyi bir beslenme meydana gelir. Bu sayede o bölgedeki mevcut saç kökleri de daha iyi bir oksijenizasyon ve besleyici mediatörlere maruz kalarak dökülmeye daha dirençli bir hale gelirler. Bu sayede saç ekimi saç dökülmesini in direkt olarak engeller ya da azaltır.

Ankara saç ekimi merkezi olarak bu operasyonla ilgili aklınızdaki tüm sorulara yanıt bulmak için bizlere yazabilir, iletişim forumlarımızdan sorularımızdan bilgi isteyebilirsiniz.